Os traballadores das empresas de transporte deberán xustificar o seu desprazamento do domicilio ao lugar de traballo

Avais ICO COVID-19

Liña de avais do ICO para empresas e autónomos para paliar os efectos económicos do COVID-19: 1º Tramo de 20.000 M €

O Ministerio de Transportes endurece a excepción no cumprimento dos tempos de condución e descanso aos camións a partri do 20 de marzo

O Ministerio de Transportes habilita a apertura de hoteis e aloxamentos turísticos para dar servizo de restauración e aseo aos transportistas