Os condutores que operen en Galicia terán que comunicar á Consellería de Sanidade se estiveron en zonas de maior incidencia de COVID-19