O acordo asinado polo Goberno e as federacións de transportistas debe ser o punto de inflexión que precisa o sector con desesperación