O 2 de febreiro entran en vigor as normas comúns para a comunicación do desprazamento de condutores que realizan transporte internacional na UE