Apetamcor designa ao novo Presidente da Asociación

Por acordo da Xunta Directiva de Apetamcor, e conforme o artigo 29 dos estatutos da Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia, procedeuse ao nomeamento e designación de Presidente na persoa do Vicepresidente Javier Adolfo González Diéguez.