Cambio da hora local no tacógrafo dixital

Na noite do sábado 24 ao domingo 25 de outubro, cambia a hora para o horario de inverno. Así pois, a partir das 03:00 horas da madrugada, deberemos corrixir a hora local no tacógrafo dixital e restarlle unha hora, polo que atrasaremos o reloxo e o tacógrafo 1 hora. Isto é, ás 03:00 horas serán novamente as 02:00 horas.

 • Cambio da hora local no tacógrafo VDO
 1. Pulsar a tecla OK para entrar no MENÚ principal de contidos do tacógrafo.
 2. Buscar a opción “ENTRADA VEHÍCULO” coas frechas de selección e unha vez localizada pulsar a tecla OK.
 3. A continuación, buscar a opción “Vehiculo Hora Local” e pulsar novamente OK.
 4. Cambiar a hora utilizando as frechas de selección (o reloxo cambia de media hora en media hora).
 5. Unha vez a hora estea correcta, pulsar por última vez a tecla OK.
 6. Para saír dese submenú, pulsar continuadamente a tecla ATRÁS ata a pantalla principal.
 • Cambio da hora local no tacógrafo STONERIDGE
 1. Pulsar a tecla de “Entrada menú”.
 2. Buscar a opción “Menú de Configuración” coas teclas de selección, e pulsar a tecla “Aceptar”. 
 3. Buscar a continuación a opción “Ajuste Horario” e pulsar “aceptar”.
 4. Coas teclas de selección corríxese a hora (cambia de 30 min. en 30 min.).
 5. Para retornar á pantalla principal, pulsar repetidas veces a tecla “cancelar”.