CURSO 

MANEXO SEGURO DE CARRETAS ELEVADORAS

PERMITE ADQUIRIR COMPETENCIAS E HABILIDADES NECESARIAS PARA A CORRECTA CONDUCIÓN E MANEXO DE CARRETILLAS ELEVADORAS, CON CONTROL DE CARGAS TOTAL E SEGURIDADE NA TAREFA.

PROGRAMA FORMATIVO

  • UNIDADE DIDÁCTICA 1: O oficio de operador de carretillas.
  • UNIDADE DIDÁCTICA 2: A carretilla elevadora
  • UNIDADE DIDÁCTICA 3: Mecánica e mantemiento da carretilla.
  • UNIDADE DIDÁCTICA 4: Manexo de carretillas elevadoras.
  • UNIDADE DIDÁCTICA 5:. Simboloxía.
  • UNIDADE DIDÁCTICA 6: Seguridade na condución de carretillas.
  • UNIDADE DIDÁCTICA 7: Ergonomía na condución de carretillas.
  • UNIDADE DIDÁCTICA 8: Normativa aplicable.