CURSO ONLINE GRATUÍTO AFD

ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN

CONDUCENTE Á OBTENCIÓN DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE «ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN».

Organizar e controlar as operacións de transporte de mercadorías para optimizar o proceso loxístico de acordo coas especificacións establecidas, prazo e custe, garantindo a integridade e seguimento das mercadorías durante o proceso, cumprindo a normativa vixente de transporte e empregando, en caso necesario, a lingua inglesa.

DIRIXIDO A:

 • Desempregados/as con Bacharelato ou FP de Grao Medio.

MODALIDADE:

 • Aula Virtual.

SAÍDAS PROFESIONAIS:

 • Xefe/a de tráfico en empresa de transporte.
 • Axente de transporte.
 • Empregado/a administrativo/a dos servizos de transporte.
 • Técnicos en loxística de transporte.

UNIDADES FORMATIVAS:

 1. Distribución capilar (70 horas).
 2. Transporte de larga distancia (90 horas).
 3. Optimización da cadea loxística (90 horas).
 4. Inglés profesional para loxística e transporte internacional (90 horas).
 5. Módulo de prácticas profesionais non laborais (80 horas).