CURSO ONLINE

CONSELLEIRO DE SEGURIDADE EN MERCADORÍAS PERIGOSAS

PREPARATORIO PARA AS PROBAS DE CONSELLEIRO DE SEGURIDADE EN ADR QUE CONVOCAN PERIÓDICAMENTE AS COMUNIDADES AUTÓNOMAS*.

INCLÚE TODAS AS ESPECIALIDADES (5): EXPLOSIVOS, GASES RADIOACTIVOS, PRODUTOS PETROLÍFEROS E RESTO DE CLASES.

*É requisito imprescindible para poder presentarse ás probas, tramitar a instancia administrativa na comunidade autónoma correspondente.

Modalidade: Aula Virtual

Duración do curso: 35 horas.

Bonificable a través dos seguros sociais da empresa.

UNIDADES FORMATIVAS:

 1. Disposicións xerais do transporte de mercadorías perigosas.
 2. Conducta que o condutor ten na caraga/descarga.
 3. O equipo técnico dos vehículos.
 4. Principais tipos de riscos.
 5. Etiquetado e sinalización dos perigos.
 6. Prohibicións de carga en común.
 7. A carga e descarga de mercadorías perigosas.
 8. Manipulación e estiba dos bultos.
 9. Comportamento e primeiros auxilios en caso de accidente ou incidente de tráfico.
 10. Responsabilidade civil: información xeral. Seguros.
 11. Medio ambiente e contaminación.
 12. Transporte multimodal.
 13. Extinción de incendios.
 14. ADR Cisternas.
 15. ADR Explosivos.
 16. Conselleiros de Seguridade. Orde GOM/605/2004.
 17. Paneis laranxas ADR Mercadorías Perigosas.
 18. Etiquetas de mercadorías perigosas.
 19. ADR – Mercadorías Perigosas –  Colocación de paneis, placas e etiquetas.
 20. Atopar unha mercadoría perigosa nas tables do ADR.
 21. Uso e manexo xeral do ADR.
 22. Carga de Porte.
 23. Exencións Parciais 1.1.3.6.
 24. Designación da materia en mezclas e solucións.
 25. Preguntas xerais de Conselleiro de Seguridade.