CURSO MIXTO

ESTIBA E SUXEICIÓN DA CARGA NO TRANSPORTE

CUALIFICACIÓIN BÁSICA PARA CONDUTORES EN ESTIBA E SUXEICIÓN DA CARGA NO TRANSPORTE DE MERCADORÍAS POR ESTRADA

PROGRAMA FORMATIVO

 • TEMA 1: Introducción á suxeición de cargas
  • Ámbito de aplicación e obxectivos.
  • Normas aplicables.
  • Responsabilidades funcionais.
  • Información física.
  • Distribución da carga.
  • Equipamiento do vehículo.
  • Términos e definicións.
  • Ideas clave.
 • TEMA 2: Estructura do Vehículo
  • Determinación de resistencia das comportas do vehículo.
  • Listón para o chan.
  • Puntais.
  • Puntos de amarre.
  • Equipo específico.
  • Contedores ISO.
  • Caixas móbiles.
  • Ideas clave.
 • TEMA 3: Embalaxe
  • O embalaxe.
  • Materiais para o embalaxe.
  • Métodos de embalaxe.
  • Métodos de proba do embalaxe.
  • Ideas clave.
 • TEMA 4: Equipos de suxeición.
  • Amarres.
  • Equipos para aumentar o rozamento.
  • Barras de bloqueo.
  • Materiais de recheo.
  • Cantoneiras.
  • Mallas e cubertas.
  • Ideas Clave.
 • TEMA 5: Métodos de suxeición.
  • Principios básicos da suxeición de cargas.
  • Enganche.
  • Bloqueo local.
  • Bloqueo global.
  • Amarre directo.
  • Amarre superior.
  • Observacións xerais sobre os métodos de suxeición.
  • Comprobación da suxeición de cargas.
  • Métodos de suxeición de mercadorías específicas.
  • Ideas clave.