CURSO ONLINE

EXCEL (NIVEL AVANZADO)

APLICACIÓN E DESEÑO DE FUNCIÓNS AVANZADAS DE EXCEL. TRABALLO CON DATOS EXTERNOS.

PROGRAMA FORMATIVO

 1. FUNCIÓNS:
  1. Anidar funcións.
 2. BASES DE DATOS:
  1. Filtros avanzados.
  2. Validación de datos.
  3. Depurar bases de datos: valores únicos.
 3. FORMULARIOS: BOTÓNS DE FORMULARIOS.
 4. VISTAS:
  1. Agrupar e dasagrupar.
  2. Autoesquema.
 5. ESTRUTURAS DE CONTROL:
  1. Dominio de táboas dinámicas.
  2. Consolidación de datos.
 6. ANÁLISE DE DATOS:
  1. Buscar obxectivo.
  2. Escenarios.
  3. Táboas de unha e dúas variables.
 7. RESOLVER: PLANTILLAS.
 8. MACROS:
  1. Grabación de macros. Creación de macros.
  2. Reproducción de macros.
  3. Eliminación de macros.
  4. Crear iconos e botóns que executen macros.
  5. Seguridade de macros.
 9. OBTENCIÓN DE DATOS EXTERNOS:
  1. Dende Access.
  2. Dende texto.
  3. Outras posibilidades.
  4. Conexión con Access: Importación. Vinculación.
 10. RANGOS:
  1. Nombes.
  2. Modificar rangos.
  3. Quitar duplicados.
 11. INSERCIÓN DE OBXECTOS.