CURSO MIXTO

GRÚA AUTOCARGANTE

OBXECTIVOS DO CURSO:

 • Coñecer a normativa que regula todos os aspectos relacionados co manexo de grúas.
 • Saber cales son os elementos principais que forman parte das grúas, así como os accesorios que se poden incorporar ás mesmas.
 • Determinar os sistemas de seguridade das grúas.
 • Identificar os riscos e medidas para mitigar ou evitar ditos riscos que teñen que ver co manexo de grúas.
 • Saber o significado dos sinais emitidas polos operarios para a realización de maniobras con grúa.
 • Coñecer os equipos de protección individual que deben portar os operarios que se dediquen ao manexo de grúas.

PROGRAMA FORMATIVO

 • SECCIÓN A: Prevención de riscos na grúa.
 • SECCIÓN B: Sistemas de seguridade do equipo para a limitación de cargas.
 • SECCIÓN C: O cabrestante e os seus accesorios.
 • SECCIÓN D: Útiles de enganche.
 • SECCIÓN E: Risco eléctrico.
 • SECCIÓN F: Recomendacións de seguridade frente a outros traballos e riscos.
 • SECCIÓN G: Sináis para traballar coa grúa.
 • SECCIÓN H: Equipos de protección individual.
 • SECCIÓN I: Operario.