CURSO ONLINE

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

 • COÑECER E PROFUNDIZAR OS ASPECTOS RELACIONADOS CA HIXIENE ALIMENTARIA.
 • DESENVOLVER AQUELES ASPECTOS HIXIÉNICO-SANITARIOS E TÉCNICOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CO TRABALLO DO MANIPULADOR.
 • REDUCIR A INCIDENCIA DAS ENFIERMIDADES TOXIALIMENTARIAS.
 • ADQUIRIR COÑECEMENTOS BÁSICOS SOBRE PERIGOS ALIMENTARIOS E AS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O SEU CONTROL.
 • COÑECER AS PRINCIPAIS ENFERMIDADES DE ORIXE ALIMENTARIO E AS MEDIDAS PARA A SÚA PREVENCIÓN.
 • COÑECER AS PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIXIENE NA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.
 • COÑECER AS NORMAS DE HIXIENE PERSOAL PARA ADQUIRIR ACTITUDES E HÁBITOS CORRECTOS.

PROGRAMA FORMATIVO

UNIDADE 1: HIXIENE ALIMENTARIA

 • Que é a hixiene alimentaria?
 • Importancia do manipulador na hixiene alimentaria.

UNIDADE 2: CONTAMINACIÓN DOS ALIMENTOS

 • Tipos de perigos.
 • Principais fontes de contaminación.
 • Que son os xermes?
 • Como podemos loitar contra as alteracións e enfermidades microbianas de orixe aliementario?
 • Condicións que favorecen o desenrolo dos xermes.

UNIDADE 3: ENFERMIDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA

 • Importancia das toxiinfeccións alimentarias.
 • Toxiinfeccións máis frecuentes.
 • Erros máis comúns na preparación de alimentos.

UNIDADE 4: CONSERVACIÓIN E ALMACENAMENTO DOS ALIMENTOS

 • Alimentos frescos ou alimentos conservados?
 • Métodos de conservación.
 • Os alimentos e a súa conservación.
 • Envasado e etiquetado.
 • Recepción e almacenamento.

UNIDADE 5: MEDIDAS DE HIXIENE PERSOAL E HÁBITOS CORRECTOS

 • Hábitos correctos de hixiene.

UNIDADE 6: HIXIENE DAS INSTALACIÓNS, MÁQUINAS E ÚTILES DE TRABALLO

 • Limpeza e desinfección.
 • Prácticas non permitidas.
 • As basuras e os residuos.
 • Control de plagas.