CURSO ONLINE

OFIMÁTICA NA NUBE > GOOGLE DRIVE

DESENVOLVE AS TÚAS COMPETENCIAS BÁSICAS E AVANZADAS DENTRO DO ENTORNO DE TRABALLO COLABORATIVO DE GOOGLE DRIVE

PROGRAMA FORMATIVO

 1. Introducción a Google Drive.
 2. Comezar en Google Drive.
 3. Introducción ao espazo de traballo de Google Drive.
 4. Servizos adicionais de Google.
 5. Xestión avanzada da ventá de inicio de Google Drive.
 6. A miña unidade en Google Drive.
 7. Xestión dos arquivos en Google Drive.
 8. Creación e edición básica en Google Documentos.
 9. Edición avanzada en Google Documentos.
 10. Creación e edición básica en Google Presentacións.
 11. Edición avanzada en Google Presentacións.
 12. Creación e edición básica en Google Follas de Cálculo.
 13. Edición avanzada en Google Follas de Cálculo.
 14. Creación e edición básica en Google Formularios.
 15. Edición avanzada en Google Formularios.
 16. Creación e edición básica en Google Debuxos.
 17. Compartir documentos en Google Drive.
 18. Opcións avanzadas de colaboración en Google Drive.
 19. Utilidades para as aplicaciones de Google Drive.
 20. Solución de problemas en Google Drive.