CURSO ONLINE

OPERACIÓNS AUXILIARES DE ALMACENAXE

REALIZAR AS OPERACIÓNS AUXILIARES DE RECEPCIÓN, COLOCACIÓN, MANTEMENTO E EXPEDICIÓN DE CARGAS NO ALMACÉN DE XEITO INTEGRADO E EN EQUIPO

PROGRAMA FORMATIVO

  • UNIDADE DIDÁCTICA 1: Estructura e tipos de almacén.
  • UNIDADE DIDÁCTICA 2: Operacións de almacenaxe.
  • UNIDADE DIDÁCTICA 3: Traballo en equipo nas operacións auxiliares de almacenaxe.
  • UNIDADE DIDÁCTICA 4: Documentación básica do almacén.
  • UNIDADE DIDÁCTICA 5: Equipos de manutención do almacén.
  • UNIDADE DIDÁCTICA 6: Sistemas de identificación, localización e seguemento de mercadorías.
  • UNIDADE DIDÁCTICA 7: Seguridade e prevención nas operacións auxiliares de almacenaxe.
  • UNIDADE DIDÁCTICA 8: Mantemento de primeiro nivel dos equipos o almacén