CURSO MIXTO

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DO CONDUTOR PROFESIONAL

OBXECTIVOS DO CURSO:

 1. Saber que situacións se consideran accidente de tráfico e os aspectos clave relacionados co mesmo.
 2. Ser capaz de actuar en caso de accidente de tráfico.
 3. Identificar a normativa relativa á prevención de riscos laborais.
 4. Saber como elaborar un plan de prevención de riscos laborais viario.
 5. Coñecer as funcións do condutor profesional.
 6. Determinar os riscos asociados ao posto de condutor e as medidas preventicas para evitalos ou  mitigalos.

PROGRAMA FORMATIVO

 1. O ACCIDENTE DE CIRCUALCIÓN
  • Concepto, fases e clases de accidentes.
  • Causas e factores que interveñen nos accidentes.
  • Como actuar en caso de accidente.
 1. SEGURIDADE VIARIA LABORAL
  • Introducción.
  • Marco xurídico.
  • Plan de prevención de riscos laborais viarios.
 1. O POSTO DE TRABALLO DO CONDUTOR PROFESIONAL
  • Funcións do condutor profesional.
  • Características do posto de condutor.
  • Riscos e medidas preventivas asociadas ao posto de condutor.
  • Outros riscos e medidas preventivas asociadas ao posto de condutor.