CURSO ONLINE

PRIMEIROS AUXILIOS

 • Adquirir os coñecementos, habilidades e actitudes necesarias para levar a cabo as tarefas de primeiros auxilios en situacións de emerxencia.
 • Sensibilizar ao alumno/a sobre a importancia que ten a organización dos recursos ante as situación de emerxencia e como consitituinte da organización xeral da organización.
 • Sensibilizar ao alumno sobre a trascendencia do noso comportamento no momento de detección dun accidente.
 • Capacitar ao alumno para aplicar a actuación máis oportuna ante a aparición dun accidente: Activar o sistema de emerxencia.
 • Capacitar ao alumno/a para actuar ante as lesións dun accidente ata a chegada da asistencia médica.
 • Capacitar ao alumno para evitar actuacións que podan xerar complicacións maiores ao accidentado.

PROGRAMA FORMATIVO

UNIDADE 1: EVALUACIÓN PRIMARIA E SOPORTE VITAL BÁSICO

 • Primeiros auxilios na empresa.
 • Secuencia de actuación ante un accidente.
 • Recoñecemento de signos vitais.
 • Técnicas de soporte vital básico.

UNIDADE 2: PRIMEIROS AUXILIOS

 • Contusións e feridas.
 • Fracturas, luxacións e esquinces.
 • Queimaduras.
 • Hemorraxias e shock.
 • Traumatismo ocular e intoxicación aguda.