CURSO ONLINE

REGULAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

COÑECE O REGULAMENTO EUROPEO, SITUÁNDOO NA XERARQUÍA NORMATIVA, DESTACANDO TODOS AQUELES ASPECTOS QUE PODEN XERAR ALGÚN TIPO DE INCIDENCIA NA UTILIZACIÓN DOS DATOS.

PROGRAMA FORMATIVO

 1. INTRDUCCIÓN
 2. ÁMBITO DE APLICACIÓNS E DEFINICIÓNS
  1. Ámbito de Aplicacións.
  2. Definicións.
 3. PRINCIPIOS
  1. Principios no tratamento de datos.
  2. Consentimiento.
  3. Supostos específicos de datos persoais.
 4. DEREITOS DO INTERESADO/A E PRINCIPIOS XERAIS
  1. Información ao obter os datos.
  2. Dereitos.
 5. OBRIGAS DO RF E RT
  1. Obrigas do responsable do tratamento.
  2. Obrigas do encargado do tratamento.
 6. MEDIDAS DE SEGURIDADE
  1. Seguridade no tratamento.
  2. Notificación dunha violación de seguridade.
  3. Evaluación do impacto e consulta previa.
  4. Delegado de protección de datos.
  5. Código de conduta e certificacións.