CURSO ONLINE

COMPETENCIA PROFESIONAL

XESTOR DE TRANSPORTE DE MERCADORÍAS

GRUPO PREPARATORIO

1ª Convocatoria probas Xunta de Galicia 2021, conducentes á obtención do título de Xestor de Transporte.

Inicio: 25 Febreiro 2021.

Modalidade: Teleformación + Aula Virtual.