Apetamcor conta con descontos ventaxosos e exclusivos, cas seguintes compañías de telefononía  para os seus asociados/as: