A continuación, adxuntamos documentos de interese para o/a transportista: