En Apetamcor impartimos e organizamos cursos para empresas e os seus traballadores/as, con horarios compatibles ca súa xornada laboral.

 • Gran cobertura xeográfica: Contamos cunha amplia rede de centros de formación en toda Galicia.
 • Máxima cercanía: Ofrecemos a posibilidade de formación «in situ» para grandes empresas e agrupacións de transportistas.
 • Custe cero: Xestionamos plans de formación de oferta e demanda durante todo o ano, para evitar máis custes en materia de formación, para a empresa e os condutores.
 • Adaptación horaria: Adaptámonos ás preferencias horarias dos/as transportistas para que a formación non interfera na súa xornada laboral.
 • Formación de calidade: Apostamos pola calidade da docencia, por iso contamos co mellor equipo de profesionais especializados en transporte.
 • Organización integral: Ocupámonos íntegramente da xestión da formación continua dos condutores, garantizándolle á empresa que ningún traballadores quede sen a cualificación necesaria en cada momento.

Impartimos os seguintes cursos:

 • Competencia profesional Xestor de Transporte de Mercadorías.
 • CAP Inicial e Continuo.
 • Permisos profesionai C e C+E.
 • Tacógrafo Dixital.
 • Mercadorías Perigosas (ADR).
 • Conselleiro de Seguridade.
 • Carretas Elevadoras.
 • Estiba e suxeición de carga.
 • Camión-grúa.
 • Prevención de Riscos Laborais.
 • Benestar Animal.
 • Certificados de Profesionalidade.