En Apetamcor cremos  na formación continua e profesional como motor do avance e crecemento, para unha sociedade cada vez máis competitiva. Así pois, impartimos e organizamos cursos para empresas e os seus traballadores con horarios compatibles ca súa xornada laboral.

Características:

 • Gran cobertura xeográfica: Contamos cunha amplia rede de centros de formación en toda Galicia.
 • Máxima cercanía: Ofrecemos a posibilidade de formación «in situ» para grandes empresas e agrupacións de transportistas.
 • Custe cero: Xestionamos plans de formación de oferta e demanda durante todo o ano, para evitar máis custes en materia de formación, para a empresa e os condutores.
 • Adaptación horaria: Adaptámonos ás preferencias horarias dos/as transportistas para que a formación non interfera na súa xornada laboral.
 • Formación de calidade: Apostamos pola calidade da docencia, por iso contamos co mellor equipo de profesionais especializados en transporte.
 • Organización integral: Ocupámonos íntegramente da xestión da formación continua dos condutores, garantizándolle á empresa que ningún traballadores quede sen a cualificación necesaria en cada momento.

IMPARTIMOS OS SEGUIENTES CURSOS:

 • Certificado de Aptitude Profesional do Condutor (C.A.P).
 • Capacitación Profesional para o transporte, tanto de ámbito nacional como internacional.
 • Mercadorías perigosas (ADR): Obtención e Renovación.
 • Tacógrafo: Tempos de condución e descanso.
 • Tacógrafo Dixital: mediante un simulador.
 • Prevención de Riscos Laborais.
 • Cursos de condución con simulador.
 • Xestión Comercial e Medioambiental.
 • Cursos de Calidade.
 • Cursos de Medio Ambiente
 • Conselleiro de seguridad.
 • Carretillas elevadoras e manipulación de cargas.
 • Camión-grúa: Manexo seguro.
 • Contrato de transporte e CMR
 • Seguro de transporte.
 • Benestar animal.
 • Inglés.
 • Informática.