Programas

Programa Áncora

SI452A 2020/39-0

Actuacións de información e de formación para o empoderamento e a participación activa das mulleres.

Programa Dipnoi

SI451A 2020/02-0

Actuacións de información e de formación para o empoderamento e a participación activa das mulleres.

Programa Verea

SI427A 2020/72-0 e SI427A 2021/48-0

Atención e asesoramento para mulleres en situación de vulnerabilidade.

Programa Amizar

SI451A 2019/11-0

Programa de inserción laboral.

Programa ABACELAR

Programa de inserción laboral.