Ademais de esixir o documento de xustificación de desprazamento profesional, agora todas as persoas que se despracen a Francia deberán estar provistas dun novo documento de desprazamento internacional, esixible tanto nas fronteiras exteriores como interiores francesas.

No caso do transporte de mercadorías, o condutor portador deste documento deberá xustificar o seu contido cunha xustificación do empregador, así como con todo aquel documento que permita establecer o lugar de entrega da mercadoría (ex. carta de porte CMR).

Póndese atopar ámbolos dous modelos editables nas seguintes ligazóns:

(IMPORTANTE: Para poder editar os documentos, non olvides descargalos primeiro).