• Os condutores terán que cumprimentar e levar consigo unha Declaración de Empresa que certifique que o desprazamento está xustificado polo desenvolvemento da actividade profesional.
  • Todo o transporte de mercadorías é esencial, independientemente do servizo que se realice. Ademais, as licencias, autorizacións e outros actos administrativos, seguirán mantendo a súa validez con independencia da súa data de caducidade.

DECLARACIÓN DE EMPRESA

Así o deu a coñecer o Goberno portugués mediante o Decreto 2-B/2020 de 2 de abril, a través do cal se procedeu a prorrogar o estado de emerxencia como consecuencia da crise sanitaria provocada polo COVID-19. Con este novo Decreto, exténdense as medidas adoptadas anteriormente e, como novidade,
establécese de xeito excepcional unha limitación á circulación no período comprendido entre as 00.00 horas do día 9 de abril e as 24:00 horas do 13 de abril.

Así e todo, esta medida non afectará ao transporte de mercadorías por estrada ao tratarse dunha actividade esencial, pero requerirase que os condutores que circulen provistos dunha Declaración de Empresa que certifique que o desprazamento está xustificado polo desenvolvemento da súa actividade
profesional. Así pois, e para tal fin, achégase o modelo de Declaración de mpresa para condutores na seguinte ligazón: https://drive.google.com/file/d/1cgyuxZN5sQ2X5DdR9gNYaHvK9HoecY9o/view

(IMPORTANTE: Para poder editar o documento, non olvides descargalo primeiro).

LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCADORÍAS POR TODO O TERRITORIO

Do mesmo xeito, e segundo establece o artigo 21 do citado Decreto, poderase continuar exercendo a actividade de transporte de mercadorías por estrada en todo o territorio portugués, con independencia do servizo que se realice e sen existir restrición ou suspensión algunha, aínda en aqueles municipios sometidos a un confinamento sanitario.

Ademais, e en términos semellantes ao acordado en españa e outros países  europeos, durante o estado de emerxencia as licencias, autorizacións e outros actos administrativos seguirán mantendo a súa validez, con independencia do seu prazo de vixencia.