O Salón da Prevención e Seguridade Laboral abriu onte as súa decimocuarta edición, dando cita aos expertos do sector para combinar os seus coñecementos e esforzos no campo da prevención.

O Salón da Prevención e Seguridade Laboral supón unha gran oportunidade para profesionais, pero tamén para emprendedores, traballadores, futuros traballadores…para intercambiar experiencias e actulizarse cos novos avances.