Programa Áncora

SI452A 2020/39-0

Actuacións de información e de formación para o empoderamento e a participación activa das mulleres.

Programa cofinanciado pola Secretaría Xeral de Igualdade da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, a través da subvención destinada á  realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, para o ano 2020.