RESTRICIÓNS ITALIA 2021

Mantéñense os criterios e exencións de anos anteriores, sen producirse novidades significativas. As restricións afectan a tódolos vehículos pesados de MMA superior a 7,5 toneladas, con independencia do tipo de transporte que efectúen, aplicándose ao transporte en xeral, mercadoría perigosas, transportes especiais e transportes excepcionais.

As reestricións e prohibicións á circulación que se establecen en tódalas estradas nos son as seguintes:

 – Tódolos domingos de inverno dos meses de xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, outubro, novembro e dicembro de 9 h a 22 h.

 – Tódolos domingos de verán dos meses de xuño, xullo, agosto e setembro de 7 h a 22h.

 – Tódolos sábados de xullo de 8 h a 16 h e os sábados de agosto: O día 7 (de 16h a 22h), día 14 (de 8h a 22h) e días 31 y 28 (de 8h a 16h).

 – Semana Santa: venres 2 de abril (de 14 h a 22 h), sábado 3 de abril (de 9 h a 16 h), domingo 4 de abril e luns 5 de abril (de 9 h a 22 h), e martes 6 de abril (de 9 h a 16 h).

 – Venres 23 y 30 de xullo e  6 e 13 de agosto de 16 h a 22 h.

 – Decembro: mércores día 8 (festividade da Inmaculada) de 9h a 22h y sábado 25 de decembro de 9 h a 22 h.

 – Outras datas: venres 1 y mércoles 6 de xaneiro (de 9 h a 22 h), sábado 1 de maio (de 9 h a 22 h), mércores 2 de juño (de 7h a 22 h) y luns 1 de novembro (de 9h a 22h).

 

Para os vehículos procedentes del extranxeiro, acreditando este extremo, o horario de inicio da prohibición retrasarase catro horas. No caso de vehículos procedentes doextranjero cun solo conductor, se o periodo de catro horas coincide co periodo de descanso diario, as catro horas comezarán a computarse unha vez finalizado dito descanso. Para os que o seu destino sexa o extraxeiro, a hora de finalización adelantarase en dúas horas.

 

Sen embargo, permitirase a circulación aos seguintes transportes sen necesidade de autorización especial:

 – Vehículos e conxunto de vehículos destinados ao servicio público para intervencións urxentes ou de emerxencia ou que transporten mercadorías para tales fins.

 – Vehículos destinados ao transporte de carburante ou combustible, líquido ou gas, destinado á distribución e consumo.

 – Vehículos destinados ao transporte de animais de competición, concursos ou espectáculos autorizados nunha marxe de 48 horas.

 – Vehículos que transporten productos alimenticios destinados ao abastecemento da aviación e a mariña mercante (xustificado con documentación).

 – Vehículos destinados a servicios radiotelevisivos cando existan comprobadas razóns de urxencia do servizo

 – Vehículos que transporten exclusivamente prensa e productos de uso médico.

 – Vehículos cisterna que transporten auga para uso doméstico.

 – Vehículos ATP que transporten mercadoría alimentaria perecedera *.

 – Vehículos que transporten exclusivamente leite (salvo larga conservación).*

 – Vehículos que transporten mercadorías perecederas tales como froitas e verduras frescas, carnes y pescados frescos, flores frescas cortadas, productos lácteos frescos, así coma animais vivos destinados ao matadero ou procedentes do extranxeiro, productos da matanza e derivados do leite fresco. *

 * Estes vehículos deberán estar provistos de paneles verdes de 50 cm. de ancho, 40 cm. de alto, coa letra “d” minúscula impresa en cor negra de 20 cm. de alto, que se atopen visiblemente fixados nos laterais e na parte traseira do vehículo.

 

Transporte de Mercadorías Perigosas

 Os transportes de mercadorías perigosas con carácter xeral, vense afectados polas restricións sinaladas con anterioridad. Ademáis, os transportes de mercadorías das clases 1 e 7, con independencia do peso do vehículo, tamén terán prohibida a circulación tódolos sábados de 8h ata a medianoite  e tódolos domingos durante as 24 horas os fins de semana do 22 de maio ao 5 de setembro do 2021.

 Esto implica que no periodo mencionado de maio a setembro os vehículos ADR que transporten clases 1 y 7 non podrán circular dende las 8 h del sábado ata a medianoite do domingo.