En Apetamcor contamos cunha asesoría xurídica que presta servizo aos nosos/as asociados/as, cunha amplia experiencia no sector do transporte:

 • Tramitación de expedientes sancionadores iniciados polas distintas administracións (Tráfico, Transportes, Medio Ambiente, etc).
 • Recursos na vía administrativa e xudicial.
 • Reclamacións ante a Xunta Arbitral.
 • Constitución e disolución de sociedades.
 • Inspeccións de Transportes.
 • Axudas ao abandono.
 • Informes xurídicos sobre calquer consulta, e nos temas referidos ás diferentes administracións:
  • Cumplimento das condicións xerais de contratación.
  • Masas máximas autorizadas dos vehículos.
  • Lei de Ordenación de Transportes Terrestres e o seu Reglamento.
  • Diferentes Ordenacións administrativas de transporte.
  • Transporte Internacional.
 • Mediación xudicial e extraxudicial no cobro de morosos.
 • Reclamación de paralizacións.
 • Reclamacións laborais.