Apetamcor conta cun Departamento Laboral de gran experiencia que xestiona, entre outras, as seguintes materias:

  • Altas e baixas de traballadores na Seguridade Social.
  • Contratos laborais.
  • Nóminas.
  • Seguridade Social.
  • Subvencións á Contratación.
  • Partes de Accidente.
  • Modelos de Facenda de IRPF – Seguro de Convenio.
  • Prevención de Riscos Laborais: Convenio con empresas especializadas e ofertas para os nosos socios/as.

Servizo de colocación: Dipoñemos dunha base de datos de chóferes para todos os empresarios. Este servizo é totalmente gratuito.