Xornada Informativa Online

Nova Regulación do Auxilio en Estrada

En vigor dende o 1 de xullo de 2021

A recente publicación do Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, polo que se regulan as condicións nas que realizarán as súas funcións os servizos de auxilio en vías públicas, supón un cambio na regulación das operacións de auxilio en estrada. Este, afecta a todos os/as intervenientes en ditas operacións, e implica novos dereitos e obrigas que resulta conveniente coñecer polas empresas do sector e os usuarios.

Día: Xoves 20 de maio.

Horario: 10:00 a 11:00

Modalidade: Videoconferencia (WEBINAR). Os inscritos/as recibirán os detalles de conexión 24 horas antes da xornada.

Inscripción: Gratuíta e aberta asta o 19 de maio.

Modera: SONIA LUQUE CRUZ, REAC.