CURSO ONLINE

CAP Formación Continua 35h

Modalidade: Aula Virtual.

Inicio de novos grupos:

  • Do 13 al 23 de xullo 2021.
  • Do 27 de xullo ao 6 de Agosto 2021.

Horario: Luns a venres de 18:45 a 22:30 horas.

Duración do curso: 35 horas

Prezo: 199€*

Bonificable a través dos seguros sociais da empresa. Coste xestión 49€.

*Tasa por tramitación e expedición de tarjeta non incluída.