CURSO ONLINE

CAP Formación Continua 35h

Modalidade: Aula Virtual.

Horario: 18:45 a 22:30 horas.

Duración do curso: 35 horas

Prezo: 199€*

Bonificable a través dos seguros sociais da empresa. Coste xestión 49€.

*Tasa por tramitación e expedición de tarjeta non incluída.