CURSO ONLINE

ACCESS (NIVEL AVANZADO)

 • COÑECER OS FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS CON TÁBOAS E RELACIÓNS.
 • SABER REALIZAR CONSULTAS COMPLEXAS Á BASE DE DATOS.
 • DOMINAR A MODIFICACIÓN E CREACIÓN MANUAL DE FORMULARIOS E INFORMES.
 • COÑECER OS OBXECTIVOS AVANZADOS DE ACCESS.
 • APRENDER A MANEXAR A SEGURIDADE E AS FERRAMENTAS DE ACCESS PARA BASE DE DATOS.

PROGRAMA FORMATIVO

MÓDULO I: TÁBOAS E RELACIÓNS

 • Unidade 1: Táboas.
 • Unidade 2: Relacións.
 • Unidade 3: Deseño dunha base de datos en papel.
 • Unidade 4: Filtros – UD
 • Unidade 5: Obter datos externos.

MÓDULO II: CONSULTAS

 • Unidade 1: Consultas de selección con criterios complexos.
 • Unidade 2: Consultas de campos calculados.
 • Unidade 3: Consultas con parámetros.
 • Unidade 4: Consultas de varias táboas, xestionar as relacións.
 • Unidade 5: Consultas de acción
 • Unidade 6: O SQL.

MÓDULO III: FORMULARIOS

 • Unidade 1: Formularios.
 • Unidade 2: Vista e deseño.
 • Unidade 3: Os controis e o seu uso.
 • Unidade 4: Filtros.
 • Unidade 5: Mostrar un formulario de inicio ao abrir a BD.

MÓDULO IV: INFORMES

 • Unidade 1:Informes básicos.
 • Unidade 2: Informes complexos, basados en consultas.
 • Unidade 3: Vista deseño.
 • Unidade 4: Os controis e o seu uso.