APETAMCOR tiene acuerdos co los siguientes talleres para sus asociados, para más información pónganse en contacto con nuestras oficinas:

LOUZAN SL, conocida empresa galega que conta con 7 talleres en Galicia equipados para prestar servizo a camións (A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, O Porriño e Vilagarcía), outro en Asturias e inclusive en Portugal, e que se dedica fundamentalmente a prestar todo tipo de servizos de:

  • Asesoramento , e venta de neumático novo de calquera marca.
  • Neumático recauchutado.
  • Mantemento do neumático (montaxe, equilibrado, xiro, raiado, permutacións).
  • Servizo de asistencia 24 horas en España e Europa.
  • Otros servizos: alineado de dirección e lavado.

Para favorecerse destas condicións, no hai máis que identificarse como socio/a de Apetamcor en calquera dos seus talleres.

  • COMERCIAL RAFAEL: Grazas ao apoio da firma PACCAR PARTS e dos seus programas MAXCARD e TRP, os/as transportistas asociados/as a Apetamcor poderán disfrutar dunha serie de ventaxas e ofertas (algunha exclusiva), co obxectivo de proporcionar un servizo de calidade a moi bo prezo para os seus vehículos, tanto sean da marca DAF como de calquer outro fabricante.